CHUYÊN GIA SOI CẦU DÀN ĐẦU ĐUÔI SIÊU VIP

Cầu DÀN ĐẦU ĐUÔI SIÊU VIP (ngày, giá : 800.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN ĐẦU ĐUÔI SIÊU VIP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 10h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 200k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

THỐNG KÊ DÀN ĐẦU ĐUÔI SIÊU VIP

NGÀY

DÀN ĐẦU ĐUÔI SIÊU VIP

KẾT QUẢ*

*

21/10/2017

ĐẦU 9 - ĐUÔI 5

TRÚNG ĐẦU 9 - ĐUÔI 5

20/10/2017

ĐẦU 4 - ĐUÔI 1

TRƯỢT

19/10/2017

ĐẦU 2 - ĐUÔI 7

TRƯỢT

18/10/2017

ĐẦU 7 - ĐUÔI 4

TRÚNG ĐẦU 7

17/10/2017

ĐẦU 2 - ĐUÔI 1

TRƯỢT

16/10/2017

ĐẦU 5 - ĐUÔI 2

TRƯỢT

15/10/2017

ĐẦU 8 - ĐUÔI 5

TRÚNG ĐẦU 8 - ĐUÔI 5

14/10/2017

ĐẦU 3 - ĐUÔI 5

TRƯỢT

13/10/2017

ĐẦU 2 - ĐUÔI 8

TRÚNG ĐẦU 2

12/10/2017

ĐẦU 2 - ĐUÔI 4

TRÚNG ĐUÔI 4

11/10/2017

ĐẦU 5 - ĐUÔI 0

TRÚNG ĐUÔI 0

10/10/2017

ĐẦU 7 - ĐUÔI 2

TRÚNG ĐẦU 7

09/10/2017

ĐẦU 7 - ĐUÔI 4

TRƯỢT

08/10/2017

ĐẦU 0 - ĐUÔI 1

TRÚNG ĐẦU 0 - ĐUÔI 1

07/10/2017

ĐẦU 7 - ĐUÔI 4

TRÚNG ĐUÔI 4

06/10/2017

ĐẦU 1 - ĐUÔI 9

TRÚNG ĐUÔI 9

05/10/2017

ĐẦU 3 - ĐUÔI 6

TRÚNG ĐUÔI 6

04/10/2017

ĐẦU 7 - ĐUÔI 9

TRÚNG ĐẦU 7 - ĐUÔI 9

03/10/2017

ĐẦU 6 - ĐUÔI 8

TRÚNG ĐUÔI 8

02/10/2017

ĐẦU 0 - ĐUÔI 7

TRÚNG ĐẦU 0 - ĐUÔI 7

01/10/2017

ĐẦU 6 - ĐUÔI 8

TRÚNG ĐẦU 6

30/09/2017

ĐẦU 5 - ĐUÔI 2

TRƯỢT

29/09/2017

ĐẦU 5 - ĐUÔI 1

TRƯỢT

28/09/2017

ĐẦU 9 - ĐUÔI 6

TRÚNG ĐẦU 9 - ĐUÔI 6

27/09/2017

ĐẦU 2 - ĐUÔI 7

TRÚNG ĐUÔI 7

26/09/2017

ĐẦU 8 - ĐUÔI 7

TRƯỢT

25/09/2017

ĐẦU 4 - ĐUÔI 8

TRƯỢT

24/09/2017

ĐẦU 5 - ĐUÔI 2

TRÚNG ĐẦU 5 - ĐUÔI 2

23/09/2017

ĐẦU 5 - ĐUÔI 7

TRÚNG ĐUÔI 7

22/09/2017

ĐẦU 8 - ĐUÔI 9

TRÚNG ĐẦU 8

21/09/2017

ĐẦU 4 - ĐUÔI 8

TRƯỢT

20/09/2017

ĐẦU 7 - ĐUÔI 3

TRÚNG ĐẦU 7 - ĐUÔI 3

19/09/2017

ĐẦU 8 - ĐUÔI 7

TRƯỢT

18/09/2017

ĐẦU 0 - ĐUÔI 1

TRÚNG ĐẦU 0 - ĐUÔI 1

17/09/2017

ĐẦU 6 - ĐUÔI 2

TRÚNG ĐUÔI 2

16/09/2017

ĐẦU 9 - ĐUÔI 5

TRÚNG ĐUÔI 5

15/09/2017

ĐẦU 4 - ĐUÔI 3

TRƯỢT

14/09/2017

ĐẦU 4 - ĐUÔI 0

TRÚNG ĐẦU 4 - ĐUÔI 0

13/09/2017

ĐẦU 3 - ĐUÔI 2

TRƯỢT

12/09/2017

ĐẦU 2 - ĐUÔI 2

TRƯỢT

11/09/2017

ĐẦU 8 - ĐUÔI 5

TRƯỢT

10/09/2017

ĐẦU 7 - ĐUÔI 3

TRÚNG ĐUÔI 3

09/09/2017

ĐẦU 1 - ĐUÔI 6

TRÚNG ĐẦU 1

08/09/2017

ĐẦU 3 - ĐUÔI 0

TRÚNG ĐẦU 3 - ĐUÔI 0

07/09/2017

ĐẦU 4 - ĐUÔI 6

TRƯỢT

06/09/2017

ĐẦU 9 - ĐUÔI 6

TRƯỢT

05/09/2017

ĐẦU 5 - ĐUÔI 2

TRÚNG ĐẦU 5

04/09/2017

ĐẦU 1 - ĐUÔI 9

TRƯỢT

03/09/2017

ĐẦU 7 - ĐUÔI 1

TRÚNG ĐẦU 7 - ĐUÔI 1

02/09/2017

ĐẦU 3 - ĐUÔI 8

TRÚNG ĐẦU 3

01/09/2017

ĐẦU 3 - ĐUÔI 5

TRƯỢT

31/08/2017

ĐẦU 5 - ĐUÔI 4

TRÚNG ĐẦU 5 - ĐUÔI 4

30/08/2017

ĐẦU 2 - ĐUÔI 6

TRƯỢT

29/08/2017

ĐẦU 1 - ĐUÔI 9

TRƯỢT

28/08/2017

ĐẦU 5 - ĐUÔI 3

TRÚNG ĐẦU 5

27/08/2017

ĐẦU 8 - ĐUÔI 6

TRÚNG ĐẦU 8 - ĐUÔI 6

26/08/2017

ĐẦU 1 - ĐUÔI 2

TRƯỢT

25/08/2017

ĐẦU 1 - ĐUÔI 8

TRƯỢT

24/08/2017

ĐẦU 4 - ĐUÔI 9

TRÚNG ĐẦU 4 - ĐUÔI 9

23/08/2017

ĐẦU 5 - ĐUÔI 8

TRÚNG ĐUÔI 8

22/08/2017

ĐẦU 2 - ĐUÔI 4

TRÚNG ĐUÔI 4

21/08/2017

ĐẦU 9 - ĐUÔI 7

TRƯỢT

20/08/2017

ĐẦU 5 - ĐUÔI 4

TRƯỢT

19/08/2017

ĐẦU 4 - ĐUÔI 9

TRÚNG ĐẦU 4 - ĐUÔI 9

18/08/2017

ĐẦU 4 - ĐUÔI 5

TRƯỢT

17/08/2017

ĐẦU 8 - ĐUÔI 1

TRÚNG ĐUÔI 1

16/08/2017

ĐẦU 6 - ĐUÔI 7

TRƯỢT

15/08/2017

ĐẦU 3 - ĐUÔI 1

TRÚNG ĐẦU 3 - ĐUÔI 1

14/08/2017

ĐẦU 4 - ĐUÔI 5

TRÚNG ĐUÔI 5

13/08/2017

ĐẦU 2 - ĐUÔI 9

TRƯỢT

12/08/2017

ĐẦU 6 - ĐUÔI 6

TRÚNG ĐẦU 6 - ĐUÔI 6

11/08/2017

ĐẦU 9 - ĐUÔI 2

TRÚNG ĐUÔI 2

10/08/2017

ĐẦU 5 - ĐUÔI 7

TRÚNG ĐẦU 5 - ĐUÔI 7

09/08/2017

ĐẦU 4 - ĐUÔI 7

TRƯỢT

08/08/2017

ĐẦU 5 - ĐUÔI 3

TRÚNG ĐUÔI 3

07/08/2017

ĐẦU 3 - ĐUÔI 1

TRƯỢT

06/08/2017

ĐẦU 6 - ĐUÔI 3

TRÚNG ĐẦU 6 - ĐUÔI 3

05/08/2017

ĐẦU 8 - ĐUÔI 6

TRÚNG ĐẦU 8

04/08/2017

ĐẦU 8 - ĐUÔI 1

TRƯỢT

03/08/2017

ĐẦU 2 - ĐUÔI 3

TRÚNG ĐUÔI 3

02/08/2017

ĐẦU 7 - ĐUÔI 1

TRƯỢT

01/08/2017

ĐẦU 6 - ĐUÔI 5

TRÚNG ĐẦU 6 - ĐUÔI 5

ĐÃ LƯU

BẢNG THỐNG KÊ

THÁNG TRƯỚC