CHUYÊN GIA SOI CẦU DÀN ĐẦU ĐUÔI SIÊU VIP

Cầu DÀN ĐẦU ĐUÔI SIÊU VIP (ngày, giá : 800.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN ĐẦU ĐUÔI SIÊU VIP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 10h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 200k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

THỐNG KÊ DÀN ĐẦU ĐUÔI SIÊU VIP

NGÀY

DÀN ĐẦU ĐUÔI SIÊU VIP

KẾT QUẢ*

*

16/12/2017

ĐẦU 0 - ĐUÔI 1

TRÚNG ĐUÔI 1

15/12/2017

ĐẦU 4 - ĐUÔI 4

TRƯỢT

14/12/2017

ĐẦU 9 - ĐUÔI 5

TRƯỢT

13/12/2017

ĐẦU 7 - ĐUÔI 7

TRÚNG ĐẦU 7

12/12/2017

ĐẦU 4 - ĐUÔI 3

TRÚNG ĐẦU 4

11/12/2017

ĐẦU 6 - ĐUÔI 0

TRÚNG ĐẦU 6 - ĐUÔI 0

10/12/2017

ĐẦU 7 - ĐUÔI 5

TRÚNG ĐẦU 7

09/12/2017

ĐẦU 5 - ĐUÔI 2

TRÚNG ĐUÔI 2

08/12/2017

ĐẦU 8 - ĐUÔI 1

TRÚNG ĐẦU 8 - ĐUÔI 1

07/12/2017

ĐẦU 8 - ĐUÔI 3

TRÚNG ĐUÔI 3

06/12/2017

ĐẦU 9 - ĐUÔI 4

TRÚNG ĐUÔI 4

05/12/2017

ĐẦU 6 - ĐUÔI 9

TRƯỢT

04/12/2017

ĐẦU 3 - ĐUÔI 3

TRÚNG ĐẦU 3 - ĐUÔI 3

03/12/2017

ĐẦU 4 - ĐUÔI 8

TRƯỢT

02/12/2017

ĐẦU 5 - ĐUÔI 2

TRƯỢT

01/12/2017

ĐẦU 3 - ĐUÔI 7

TRƯỢT

30/11/2017

ĐẦU 5 - ĐUÔI 8

TRÚNG ĐẦU 5

29/11/2017

ĐẦU 7 - ĐUÔI 5

TRÚNG ĐẦU 7 - ĐUÔI 5

28/11/2017

ĐẦU 4 - ĐUÔI 5

TRƯỢT

27/11/2017

ĐẦU 6 - ĐUÔI 7

TRƯỢT

26/11/2017

ĐẦU 2 - ĐUÔI 4

TRƯỢT

25/11/2017

ĐẦU 9 - ĐUÔI 6

TRƯỢT

24/11/2017

ĐẦU 3 - ĐUÔI 2

TRƯỢT

23/11/2017

ĐẦU 6 - ĐUÔI 2

TRÚNG ĐẦU 6 - ĐUÔI 2

22/11/2017

ĐẦU 3 - ĐUÔI 9

TRƯỢT

21/11/2017

ĐẦU 4 - ĐUÔI 2

TRƯỢT

20/11/2017

ĐẦU 1 - ĐUÔI 7

TRÚNG ĐUÔI 7

19/11/2017

ĐẦU 5 - ĐUÔI 1

TRÚNG ĐUÔI 1

18/11/2017

ĐẦU 2 - ĐUÔI 2

TRÚNG ĐẦU 2 - ĐUÔI 2

17/11/2017

ĐẦU 6 - ĐUÔI 2

TRƯỢT

16/11/2017

ĐẦU 5 - ĐUÔI 0

TRÚNG ĐẦU 5 - ĐUÔI 0

15/11/2017

ĐẦU 7 - ĐUÔI 4

TRƯỢT

14/11/2017

ĐẦU 3 - ĐUÔI 7

TRÚNG ĐUÔI 7

13/11/2017

ĐẦU 3 - ĐUÔI 5

TRƯỢT

12/11/2017

ĐẦU 7 - ĐUÔI 6

TRƯỢT

11/11/2017

ĐẦU 9 - ĐUÔI 3

TRÚNG ĐẦU 9 - ĐUÔI 3

10/11/2017

ĐẦU 3 - ĐUÔI 5

TRƯỢT

09/11/2017

ĐẦU 2 - ĐUÔI 9

TRÚNG ĐẦU 2

08/11/2017

ĐẦU 4 - ĐUÔI 5

TRƯỢT

07/11/2017

ĐẦU 3 - ĐUÔI 8

TRÚNG ĐẦU 3 - ĐUÔI 8

06/11/2017

ĐẦU 9 - ĐUÔI 5

TRÚNG ĐUÔI 5

05/11/2017

ĐẦU 7 - ĐUÔI 6

TRƯỢT

04/11/2017

ĐẦU 7 - ĐUÔI 4

TRƯỢT

03/11/2017

ĐẦU 3 - ĐUÔI 4

TRÚNG ĐẦU 3 - ĐUÔI 4

02/11/2017

ĐẦU 3 - ĐUÔI 6

TRƯỢT

01/11/2017

ĐẦU 6 - ĐUÔI 9

TRƯỢT

31/10/2017

ĐẦU 4 - ĐUÔI 3

TRÚNG ĐẦU 4 - ĐUÔI 3

30/10/2017

ĐẦU 6 - ĐUÔI 5

TRƯỢT

29/10/2017

ĐẦU 4 - ĐUÔI 5

TRƯỢT

28/10/2017

ĐẦU 4 - ĐUÔI 1

TRƯỢT

27/10/2017

ĐẦU 5 - ĐUÔI 8

TRƯỢT

26/10/2017

ĐẦU 6 - ĐUÔI 9

TRƯỢT

25/10/2017

ĐẦU 2 - ĐUÔI 2

TRÚNG ĐẦU 2 - ĐUÔI 2

24/10/2017

ĐẦU 3 - ĐUÔI 9

TRÚNG ĐẦU 3

23/10/2017

ĐẦU 8 - ĐUÔI 1

TRÚNG ĐUÔI 1

22/10/2017

ĐẦU 4 - ĐUÔI 7

TRƯỢT

21/10/2017

ĐẦU 9 - ĐUÔI 5

TRÚNG ĐẦU 9 - ĐUÔI 5

20/10/2017

ĐẦU 4 - ĐUÔI 1

TRƯỢT

19/10/2017

ĐẦU 2 - ĐUÔI 7

TRƯỢT

18/10/2017

ĐẦU 7 - ĐUÔI 4

TRÚNG ĐẦU 7

17/10/2017

ĐẦU 2 - ĐUÔI 1

TRƯỢT

16/10/2017

ĐẦU 5 - ĐUÔI 2

TRƯỢT

15/10/2017

ĐẦU 8 - ĐUÔI 5

TRÚNG ĐẦU 8 - ĐUÔI 5

14/10/2017

ĐẦU 3 - ĐUÔI 5

TRƯỢT

13/10/2017

ĐẦU 2 - ĐUÔI 8

TRÚNG ĐẦU 2

12/10/2017

ĐẦU 2 - ĐUÔI 4

TRÚNG ĐUÔI 4

11/10/2017

ĐẦU 5 - ĐUÔI 0

TRÚNG ĐUÔI 0

10/10/2017

ĐẦU 7 - ĐUÔI 2

TRÚNG ĐẦU 7

09/10/2017

ĐẦU 7 - ĐUÔI 4

TRƯỢT

08/10/2017

ĐẦU 0 - ĐUÔI 1

TRÚNG ĐẦU 0 - ĐUÔI 1

07/10/2017

ĐẦU 7 - ĐUÔI 4

TRÚNG ĐUÔI 4

06/10/2017

ĐẦU 1 - ĐUÔI 9

TRÚNG ĐUÔI 9

05/10/2017

ĐẦU 3 - ĐUÔI 6

TRÚNG ĐUÔI 6

04/10/2017

ĐẦU 7 - ĐUÔI 9

TRÚNG ĐẦU 7 - ĐUÔI 9

03/10/2017

ĐẦU 6 - ĐUÔI 8

TRÚNG ĐUÔI 8

02/10/2017

ĐẦU 0 - ĐUÔI 7

TRÚNG ĐẦU 0 - ĐUÔI 7

01/10/2017

ĐẦU 6 - ĐUÔI 8

TRÚNG ĐẦU 6

ĐÃ LƯU

BẢNG THỐNG KÊ

THÁNG TRƯỚC