CHUYÊN GIA SOI CẦU DÀN XIÊN 2 CAO CẤP

Cầu DÀN XIÊN 2 CAO CẤP (ngày, giá : 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN XIÊN 2 CAO CẤP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 10h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

THỐNG KÊ DÀN XIÊN 2 CAO CẤP

NGÀY

DÀN XIÊN 2 CAO CẤP

KẾT QUẢ*

*

16/12/2017

75 46

TRƯỢT

15/12/2017

46 32

TRÚNG LÔ 32

14/12/2017

52 56

TRÚNG LÔ 56x2

13/12/2017

14 87

TRÚNG LÔ 14

12/12/2017

75 81

TRÚNG LÔ 81

11/12/2017

86 87

TRÚNG LÔ 87

10/12/2017

32 19

TRÚNG XIÊN

09/12/2017

76 34

TRÚNG LÔ 76x1

08/12/2017

20 31

TRÚNG XIÊN

07/12/2017

65 94

TRÚNG LÔ 65x1

06/12/2017

51 41

TRÚNG XIÊN

05/12/2017

71 53

TRÚNG LÔ 71x1

04/12/2017

13 59

TRÚNG XIÊN

03/12/2017

31 23

TRÚNG LÔ 23x2

02/12/2017

97 50

TRÚNG XIÊN

01/12/2017

13 15

TRƯỢT

30/11/2017

83 68

TRÚNG XIÊN

29/11/2017

36 39

TRÚNG LÔ 39

28/11/2017

27 14

TRÚNG LÔ 27

27/11/2017

59 73

TRÚNG XIÊN

26/11/2017

59 31

TRƯỢT

25/11/2017

74 26

TRÚNG LÔ 26x1

24/11/2017

40 45

TRÚNG LÔ 40x1

23/11/2017

04 45

TRÚNG LÔ 04x1

22/11/2017

61 02

TRÚNG XIÊN

21/11/2017

42 14

TRÚNG LÔ 42x1

20/11/2017

86 21

TRÚNG XIÊN

19/11/2017

95 13

TRÚNG LÔ 13

18/11/2017

10 30

TRÚNG LÔ 30

17/11/2017

68 03

TRÚNG XIÊN

16/11/2017

59 30

TRÚNG LÔ 59x2

15/11/2017

07 31

TRÚNG LÔ 07x1

14/11/2017

32 78

TRÚNG XIÊN

13/11/2017

32 01

TRÚNG LÔ 01x1

12/11/2017

95 78

TRƯỢT

11/11/2017

31 07

TRÚNG LÔ 31x1

10/11/2017

31 43

TRƯỢT

09/11/2017

74 77

TRÚNG LÔ 77x1

08/11/2017

62 54

TRƯỢT

07/11/2017

38 05

TRÚNG LÔ 38x3

06/11/2017

35 64

TRÚNG XIÊN

05/11/2017

32 58

TRÚNG LÔ 32x1

04/11/2017

50 95

TRÚNG XIÊN

03/11/2017

05 34

TRÚNG LÔ 34

02/11/2017

58 73

TRÚNG XIÊN

01/11/2017

02 56

TRƯỢT

31/10/2017

64 16

TRƯỢT

30/10/2017

88 51

TRƯỢT

29/10/2017

56 33

TRƯỢT

28/10/2017

69 72

TRÚNG LÔ 72

27/10/2017

65 79

TRÚNG LÔ 79

26/10/2017

53 79

TRÚNG XIÊN

25/10/2017

54 57

TRƯỢT

24/10/2017

64 12

TRÚNG XIÊN

23/10/2017

89 54

TRƯỢT

22/10/2017

87 53

TRÚNG XIÊN

21/10/2017

68 43

TRÚNG LÔ 43

20/10/2017

15 74

TRÚNG XIÊN

19/10/2017

64 32

TRÚNG XIÊN

18/10/2017

56 35

TRÚNG LÔ 35

17/10/2017

15 57

TRÚNG XIÊN

16/10/2017

96 91

TRÚNG LÔ 91x1

15/10/2017

31 76

TRÚNG LÔ 31x1

14/10/2017

96 35

TRÚNG LÔ 35x2

13/10/2017

13 59

TRÚNG LÔ 13

12/10/2017

30 51

TRÚNG XIÊN

11/10/2017

95 62

TRÚNG LÔ 95

10/10/2017

95 39

TRƯỢT

09/10/2017

74 92

TRÚNG XIÊN

08/10/2017

08 02

TRÚNG XIÊN

07/10/2017

65 34

TRÚNG LÔ 65x1

06/10/2017

25 78

TRÚNG LÔ 78x1

05/10/2017

46 34

TRÚNG LÔ 46x1

04/10/2017

95 23

TRÚNG XIÊN

03/10/2017

25 07

TRÚNG LÔ 25x1

02/10/2017

21 96

TRƯỢT

01/10/2017

78 30

TRƯỢT

ĐÃ LƯU

BẢNG THỐNG KÊ

THÁNG TRƯỚC