CHUYÊN GIA SOI CẦU DÀN XIÊN 2 CAO CẤP

Cầu DÀN XIÊN 2 CAO CẤP (ngày, giá : 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN XIÊN 2 CAO CẤP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 10h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

THỐNG KÊ DÀN XIÊN 2 CAO CẤP

NGÀY

DÀN XIÊN 2 CAO CẤP

KẾT QUẢ*

*

21/10/2017

68 43

TRÚNG LÔ 43

20/10/2017

15 74

TRÚNG XIÊN

19/10/2017

64 32

TRÚNG XIÊN

18/10/2017

56 35

TRÚNG LÔ 35

17/10/2017

15 57

TRÚNG XIÊN

16/10/2017

96 91

TRÚNG LÔ 91x1

15/10/2017

31 76

TRÚNG LÔ 31x1

14/10/2017

96 35

TRÚNG LÔ 35x2

13/10/2017

13 59

TRÚNG LÔ 13

12/10/2017

30 51

TRÚNG XIÊN

11/10/2017

95 62

TRÚNG LÔ 95

10/10/2017

95 39

TRƯỢT

09/10/2017

74 92

TRÚNG XIÊN

08/10/2017

08 02

TRÚNG XIÊN

07/10/2017

65 34

TRÚNG LÔ 65x1

06/10/2017

25 78

TRÚNG LÔ 78x1

05/10/2017

46 34

TRÚNG LÔ 46x1

04/10/2017

95 23

TRÚNG XIÊN

03/10/2017

25 07

TRÚNG LÔ 25x1

02/10/2017

21 96

TRƯỢT

01/10/2017

78 30

TRƯỢT

30/09/2017

62 75

TRÚNG LÔ 62x1

29/09/2017

43 92

TRƯỢT

28/09/2017

69 90

TRÚNG LÔ 90x1

27/09/2017

86 15

TRƯỢT

26/09/2017

86 72

TRƯỢT

25/09/2017

88 30

TRÚNG LÔ 30x1

24/09/2017

00 39

TRƯỢT

23/09/2017

77 54

TRÚNG LÔ 54x1

22/09/2017

66 79

TRÚNG LÔ 79x1

21/09/2017

79 20

TRƯỢT

20/09/2017

77 10

TRÚNG XIÊN

19/09/2017

57 69

TRÚNG LÔ 69x2

18/09/2017

10 72

TRÚNG XIÊN

17/09/2017

10 37

TRÚNG LÔ 37

16/09/2017

68 37

TRƯỢT

15/09/2017

02 54

TRÚNG XIÊN

14/09/2017

60 31

TRÚNG LÔ 60

13/09/2017

73 62

TRÚNG LÔ 73

12/09/2017

37 96

TRÚNG XIÊN

11/09/2017

78 82

TRƯỢT

10/09/2017

53 67

TRÚNG XIÊN

09/09/2017

62 37

TRÚNG LÔ 62

08/09/2017

57 48

TRÚNG LÔ 57

07/09/2017

63 31

TRÚNG LÔ 63

06/09/2017

75 30

TRÚNG LÔ 30

05/09/2017

82 36

TRÚNG LÔ 82

04/09/2017

35 79

TRÚNG LÔ 79

03/09/2017

98 31

TRÚNG XIÊN

02/09/2017

08 31

TRÚNG XIÊN

01/09/2017

07 30

TRÚNG LÔ 07

31/08/2017

54 26

TRÚNG XIÊN

30/08/2017

25 76

TRÚNG LÔ 76

29/08/2017

70 37

TRÚNG XIÊN

28/08/2017

07 08

TRƯỢT

27/08/2017

35 36

TRÚNG LÔ 35x2

26/08/2017

25 55

TRƯỢT

25/08/2017

34 46

TRÚNG XIÊN

24/08/2017

77 46

TRƯỢT

23/08/2017

70 82

TRÚNG XIÊN

22/08/2017

65 31

TRÚNG LÔ 31x1

21/08/2017

48 87

TRÚNG LÔ 87x1

20/08/2017

11 83

TRÚNG LÔ 83x1

19/08/2017

86 05

TRÚNG LÔ 05x1

18/08/2017

27 53

TRÚNG LÔ 53x1

17/08/2017

35 55

TRÚNG LÔ 55x1

16/08/2017

68 25

TRÚNG LÔ 25x1

15/08/2017

26 29

TRÚNG LÔ 29x1

14/08/2017

74 31

TRÚNG LÔ 31x1

13/08/2017

18 31

TRÚNG XIÊN

12/08/2017

18 66

TRÚNG LÔ 66x1

11/08/2017

61 42

TRƯỢT

10/08/2017

63 54

TRƯỢT

09/08/2017

74 39

TRÚNG LÔ 74x1

08/08/2017

75 93

TRÚNG LÔ 93x2

07/08/2017

57 32

TRÚNG LÔ 57x1

06/08/2017

13 76

TRƯỢT

05/08/2017

26 71

TRÚNG LÔ 26x1

04/08/2017

38 13

TRƯỢT

03/08/2017

05 31

TRÚNG LÔ 31x3

02/08/2017

54 87

TRÚNG XIÊN

01/08/2017

76 32

TRƯỢT

ĐÃ LƯU

BẢNG THỐNG KÊ

THÁNG TRƯỚC